EMDR bij delictverwerking- en analyse

Op aanvraag verzorg ik graag een workshop over EMDR bij delictverwerking en analyse. Met het gebruik van EMDR bij deze complexe problematiek heb ik veel ervaring, met name toegepast op levens- en zedendelicten.

Op het EMDR-congres van april 2017 heb ik een presentatie hierover gegeven, waarin samengevat het volgende aan bod kwam:

In de forensische behandelpraktijk neemt delictanalyse een centrale plaats in. In het geval van levensdelicten blijkt de dader / patiënt meer dan eens last te hebben van PTSS-verschijnselen, zoals instrusies, hyperarousal wanneer het delict ter sprake komt en een sterke vermijdingsdrang.
Deze PTSS-verschijnselen hinderen niet alleen een goede delict analyse, maar geven sowieso veel lijdensdruk en onregeling van het dagelijks functioneren van de patient.
In deze workshop wordt uiteengezet op welke wijze EMDR kan bijdragen aan vermindering van de symptomen en het doorwerken van de delictanalyse.
Aan de hand van een concrete casus wordt beschreven hoe eerst trauma’s uit de vroege jeugd worden verwerkt, met zowel aandacht voor angst- en machteloosheid als de woede, alvorens aan delictverwerking wordt begonnen. Vervolgens komt aan bod welke hobbels te nemen zijn bij de delictverwerking en welke middelen kunnen helpen het intensieve proces goed te doorlopen.
Op basis van een jarenlange ervaring met het doorwerken van levensdelicten middels EMDR worden tips gegeven hoe om te gaan met ernstige stemmings-, schuld- en schaamteproblemen, ‘boete willen doen’, ‘gaten in het geheugen’ en ethische dilemma’s bij de therapeut.

Wil je overleg over een mogelijke incompany workshop, vul dit contactformulier in.